Svea och lucko

Nyheter

2018

Ergospade

Planteringsspade med ett helt unikt, ergonomiskt grepp. Handtaget är utformat för att spara på handen och handleden. Ger en känsla av superkrafter! Kraften kommer från din egen arm och axel som du kan uttnyttja på ett helt annat sätt pga detta fantastika grepp!  

Ergospaden har varit under utveckling under flera år och är nu äntligen färdig och finns för försäljning i vår webbutik.

Djupluckrare

Djupluckraren används med hjulhackan. Arbeta med djupluckraren i grönsaksodlingar under växtsäsongen för att luckra upp jorden närmast grönsakerna. Vid luckring syresätts jorden vilket gör att näringsämnen i jorden frigörs. Dessa näringsämnen kan annars vara svåra för plator och grönsaker att komma åt. Luckringen bryter även kappilärerna och det gör att avdunstningen minskar, alltså håller jorden vätskan bättre. 

Pendelkratta

Pendelkrattan, som är ett tillbehör till hjulhackan, är en 35 cm bred rensbåge med en kratta bakom. Detta gör att du slipper kratta upp ogräset som du rensat bort och behöver därmed bara köra en gång. Skäret pendlar vilket gör att krattan lyfts upp när du backar så att den inte ska ta i marken och fastna.

Återkupare

Återkuparen, även den ett tillbehör till hjulhackan, används efter arbete med kupplog. Den för tillbaka jorden över potatis eller andra grödor när de lagts i sin fåra.

Återkupparen är fortfarande under utveckling men kommer att bli färdig under våren och kommer då att visas här på hemsidan.

2016

SeedSava

SeedSava 
Ett snabbt såhjälpmedel med jämn fröfördelning.

Med Seedsava sparar du frön, tid och pengar. Dessutom får man hälsosammare plantor när avståndet mellan fröerna blir bästa möjliga.

Hur använder man SeedSava?
I förpackningen finns fyra olika behållare för olika storlekar på frön en bas och ett lock. På förpackningen finns en guide för vilken behållare som passar vilket sorts frö.

Först väljer man en fröbehållare efter vad det är man ska så och fäster behållaren på basen.
Häll fröna i koppen på basen och skaka dem lite försiktigt så att fröna sprider ut sig i behållaren. Sätt sedan basen i jorden och dra behållaran ett snäpp fram så ramlar ett frö ut dra sedan behållaren tillbaka för att stänga. Upprepa detta igen och använd merkerna från basens fötter som guide för vart du redan har sått dina frön.


 


Ogräsharv till hjulhackan. Den skall användas för ogräsbekämpning i olika slags grönsaker i tidigt stadium efter uppkomst. Ogräsharven kan börja att användas när grödan har etablerat sig, ca 4-5cm. Detta kommer att variera på olika slags grödor. Kan användas så längs som grödan får platts under pinnarna. Metoden går ut på att man skall köra när ogräset är litet och de mjuka harvpinnarna sprätter jord i sidled och täcker ogräset. Arbetshastigheten är hög och styrs av hur fort man kan gå helt enkelt. Eller rent av springa. Metoden har använts i ekologiskt spannmål i många år.